Dotacje

LOLLY POLLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup usługi B+R w celu opracowanie i wdrożenia

do oferty Lolly Polly nowatorskiego produktu spożywczego”.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa,

rozbudowa oferty o innowacyjną gamę produktową oraz wdrożenie nowych procesów automatyzacji produkcji.

Wartość projektu to: 626 070,00 PLN
Wkład funduszy Europejskich: 405 450,00 PLN